Pokinianka leży na wschód od Rokitna. Prawdopodobnie nazwa wsi pochodzi od słowa pokiniona , tj. porzucona. W pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono w Pokiniance murowany dwór. Wieś stanowiła majątek należący do Alicji Kuczewskiej.

Podczas powstania styczniowego oddział Florentego Stasiukiewicza, byłego adiutanta Romana Rogińskiego, rozłożył obóz w Pokiniance. Krótko potem, po zmianie miejsca bazy do pobliskiej wsi Mazanówka, doszło do przegranej potyczki z wojskiem rosyjskim.

W czasie okupacji niemieckiej brat Alicji Kuczewskiej - Stanisław Kuczewski, kolega szkolny Czesława Miłosza, prowadził pod kontrolą Niemców majątek w Pokiniance. W listopadzie 1941 r., podczas obławy, żandarmi niemieccy schwytali ukrytych w stercie słomy jeńców radzieckich i ich rozstrzelali. W miejscowym majątku pod zarządem niemieckim w 1943 r. grupa partyzantów przeprowadziła rekwizycję. W wyniku reformy rolnej (1944 r.) do 1949 r . rozparcelowano majątek Alicji Kuczewskiej w Pokiniance.

W Pokiniance Pan Julian Kowalski pełni funkcję sołtysa nieprzerwanie od 1955 r. To chyba rekord w Polsce. Jego ojciec pracował we dworze, a rodzina mieszkała w czworakach. W okresie 1962 – 1982 był członkiem Rady Gminy. Przez 24 lata pracował w radzie Gminnej Spółdzielni. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP.

W pobliskiej wsi Rokitno znajduje się kościół p. w. Św. Trójcy. Historia tego kościoła sięga czasów Augusta II, kiedy to w roku 1699 została ustanowiona parafia unicka. Okresem szczególnym dla miejscowego kościoła były czasy zaborów, gdy w 1874 r. parafia zostaje zamieniona w cerkiew prawosławną. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się nagrobek właściciela tych ziem gen. Iwana Nikołajewicza Jazykowa- Poleszko.

 
 
Pokinianka.pl, Agroturystyka, Osada, Piękny dom, domek Cicha Okolica
All rights reserved 2015 © pokinianka.pl :: made by voitech.pl